วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

การปลูกมันสำปะหลัง 6 เดือน และมันสำปะหลังในนาข้าว

มัน 3 เดือน

ตอนแรกว่าไม่จะเขียนเรื่องนี้แล้ว เพราะมีคนบอกว่ามีมัน 6 เดือน(พันธ์ อีดอ) แตมีเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าไม่เคยเห็นมันชนิดนี้ และอยากให้เขียนบทความเพื่อเป็แนวทาง จริงๆแล้วการปลูกมัน 6 เดือนเกิดจากการที่สมาชิก กิฟฟารีน เวลาที่ไปดูไร่มันที่ใช้ปุ๋ย กิฟฟารีน จะมีการถอนขึ้นมาถ่ายรูปไว้เปรียบเทียบกับของเก่า แต่วันนั้นไปหลายไร่ถอนมาเต็มรถกะบะเลย มันที่ถอนมาอายุ 5-6 เดือน เลยนำไปวัดแป้งที่ลานมัน เปอร์เซนต์แป้งอยู่ที่ 28 -30 ซึ่งทำให้ขุดมันขายได้เลย เลยทำให้มีการลองปลูกในที่นาก็ได้ผลเหมือนกัน
การปลูกมันในที่นามีข้อควรระวังดังนี้
1 ตลาด หรือลานมัน เปิดปิด ช่วงไหน
2 ที่ระบายน้ำได้ดีหรือเปล่า ระวังน้ำท่วมขังจะทำให้หัวมันเสีย
3 การขนส่งสะดวกไหม ไกลไปหรือเปล่า ค่าการขนส่งสูงไหม
4 การยกร่องอาจลำบากตอนทำนา
5 การหาท่อนพันธ์ แถบนั้นมีคนปลูกหรือเปล่า แนะนำใช้พันธ์ที่ปลูกได้ผลดีในในแถบนั้น พันธ์อะไรก็ได้ ที่ ให้แป้งดี
6 แรงงานมีพอหรือเปล่า
การปลูกก็เหมือนทั่วไป
1ไถครั้งแรกควรไถด้วยผาน 3 เพื่อให้กินดินลึกให้มีความร่วนซุยมันจะได้ลงหัวดีขึ้น การจ้างไถควรจะคุมให้ดี ไม่ให้มีการลากผ่านเฉยๆโดยที่ไถไม่กินลึกลงไปในดิน
2 ก่อนจะไถครั้งที่สองควรหว่าน ปุ๋ยขี้วัวหรือขี้หมู ไม่แนะนำปุ๋ยขี้ไก่ อัตราไร่ละประมาณ 1 ตัน โดยควรหว่านให้ทั่วๆไม่ไปกองเป็นกระจุกต้องคุมดูแลคนงานให้หว่านทั่วๆสม่ำ เสมอที่สุดในพื้นที่
3 ไถแปรด้วยผาน 7 เพื่อคลุกดินให้เข้ากับปุ๋ย ต้องดูว่ามีการไถที่คลุกดินกับขี้วัวจริงๆ
4 ยกร่องปลูกด้วยเครื่อง ยกร่องสูงประมาณ 30 เซ็นติเมตร แต่ถ้าแถวนั้นไม่มีก็ไม่ต้องยก ระยะระหว่างสันร่องถึงสันร่อง ประมาณ 1 เมตร
5 ตัดต้นพันธุ์มันเป็นท่อนๆยาวประมาณท่อนละ 30 เซ็นติเมตร การตัดต้องให้มีดคมเพื่อไม่ให้แผลที่ตัดช้ำมากเกินไปหรือใช้เครื่องตัดต้น มันที่ดัดแปลงจากเครื่องตัดหญ้าก็ได้ ส่วนของต้นที่ใช้ขยายพันธุ์ต้องมีสีน้ำตาลคล้ำแก่มากพอ ส่วนที่ใกล้ยอดต้องทิ้งไป
6 ควรแช่ท่อนพันธุ์ในยาเร่งรากและยาฆ่าแมลงตามอัตราที่กำหนดในฉลากยา นาน 10 นาที เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งที่อาจจะติดอยู่ที่ต้นพันธุ์
7 การปักท่อนพันธุ์มันลงบนร่องตรงๆลึกประมาณครึ่งหนึ่ง ต้องคอยคุมดูว่า อย่าให้มีการปักเอาปลายลงดินระยะหว่างต้นประมาณ 80- 100 เซ็นติเมตร
8 เมื่อต้นมันงอกได้ประมาณ 2-3 เดือนต้องมีการกำจัดหญ้า ใช้ยาฆ่าหญ้า โดยผู้ที่มีความชำนาญในการฉีดพ่นไม่ให้กระทบกระเทือนต้นมันสำปะหลังมากนัก

9 หลังจากกำจัดวัชพืชแล้วให้ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ไร่ละ 25 กิโลกรัม การใส่ปุ๋ยต้องควบคุมให้ขุดใส่ ระหว่างต้นมันบนร่อง ไม่ควรหว่านเพราะจะสูญเสียเนื้อปุ๋ยจำนวนมาก
10 หลังจากนั้นเฝ้าระวังไม่ให้มีเพลี้ยแป้งเข้าทำลาย ถ้าเห็นเพลี้ยต้องฉีดพ่นยากำฆ่าแมลงกำจัดทันทีอย่าปล่อยให้กินจนยอดหด เป็นกระจุก
11 เมื่อต้นมันโตเลย 3 เดือนไปแล้วต้องเฝ้าระวังไม่ให้มีเพลี้ยแป้งระบาด ถ้าพบเห็นต้องฉีดพ่นยาทันทีอย่าให้เป็นจนเต็มยอด
12 ถ้าเห็นมีเพลี้ยแป้งที่ยอดบางยอดมากก็เด้ดยอดนั้นเอาไปเผาไฟหรือใส่ในบ่อน้ำเพื่อฆ่าเพลี้ยนั้น
13 พอมันสำปะหลังโตได้ประมาณ 5-6 เดือนก้ขุดไปขายได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น